Informace a podmínky

Termín výroby

Termín výroby jsou cca 3-4 dny od potvrzení objednávky. V případě, že je součástí i instalace polepů záleží na aktuální teplotě a počasí.

Technické parametry

Vlastní grafické podklady

Můžete si u nás nechat zpracovat grafický návrh (viz. Grafické návrhy) a nebo dodat vlastní tiskové podklady. V případě, že máte již grafický návrh hotový, můžete nám je poslat emailem a nebo při objednávce.

Parametry pro zaslání vlastních podkladů:

V případě oboustranného tisku, můžete druhou stranu poslat jako samostatný soubor a nebo v PDF jako další stránku. V jednom PDF je možné mít i více stránek nebo druhů.

Doporučujeme: současně s návrhem poslat i náhled v JPG nebo GIF, kvůli kontrole před tiskem.

Upozornění: pro kvalitní tisk nelze použít naskenované podklady a návrhy v souborech s typu GIF, BMP, DOC, XLS, PPT nebo CRD. V opačném případě nemůžete garantovat kvalitu tisku.

Za kvalitu tisku Vámi dodaných podkladů nezodpovídáme, ale i tak před tiskem děláme textové i grafické kontroly a v případě nějakých problémů Vám ihned informujeme. Neručíme však za správnost údajů a textů v podkladech.

Reklamace

Reklamace se vztahuje na evidentně prokazatelné chyby způsobené při tisku nebo při dopravě. Odběratel je povinen si zboží při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní může tím ztratit možnost pozdější reklamace.

Zboží nelze reklamovat v případě vytištění nesprávných nebo neúplných údajů dodaných či  schválených klientem, který je povinen před tiskem překontrolovat všechny údaje a potvrdit jejich správnost. Reklamace se také nevztahuje na textové a grafické chyby v hotových tiskových podkladech, které si klient sám dodá.

Zboží nelze reklamovat při poškození nesprávným skladováním nebo použitím zákazníkem, případně při nedodržení doporučených postupů užívání.

V případě reklamace je nutné vrátit všechny reklamované kusy nebo výrobky. V případě, že klient dodá pouze část reklamovaných výrobků zpět, má nárok na výměnu právě tohoto dodaného množství. Výrobce si nechává zákonné právo na posouzení reklamace.

Veškeré další zde neuvedené ujednání se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Další informace

Jak připravit auto na polep Jak pečovat o polepy Jak se chovat k novému polepu Instalace polepů

Chcete vědět cenu nebo poradit? Pošlete poptávku

Kolik jsme toho zvládli

osobní auta
291
polepů osobních aut
zadní okna
121
zadních oken automobilů
dodávky
147
polepů dodávek
výlohy
56
polepů výloh a obchodů
závodní auta
53
polepů závodních aut
nákladní auta
4
polepů nákladních aut
objednávky
1002
vyřízených objednávek